Skład Osobowy

andrzej

Tomasz Kazimierski – doktor inżynier architekt – ur. 15.06.1952

– dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – 1976
– doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej – 1986
– architektoniczne uprawnienia projektowe nr St 45/79
– uprawnienia urbanistyczne 1329/93
– uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń
– Status Twórcy Ministerstwa Kultury i Sztuki nr 753/85
– 32 lata pracy naukowo – dydaktycznej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Andrzej Ryba – magister inżynier architekt – ur. 19.08.1946

- dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1971
– architektoniczne uprawnienia projektowe nr St 379/78
– uprawnienia urbanistyczne nr 1324/93
– uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń
– Status Twórcy nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki nr 998

Joanna Kazimierska – kierownik zespołu sprawdzającego

Beata Ryba - dyrektor ekonomiczny

 

Kazimierski Michał

Madej Weronika

Miszczyńska Anna

Moj Małgorzata

Mortka Piotr

Płoszański Remigiusz

Proch Miłosz

Ryba Maciej

Siwiec Małgorzata

Szantroch Katarzyna

Średziński Marek

Wójt Marta