Historia biura

Biuro Projektów Kazimierski i Ryba sp.j. działa w tej formule od 1990 roku. Jego twórcy – architekci Tomasz Kazimierski i Andrzej Ryba współpracują ze sobą już od 1986 roku, przy znajomości sięgającej końca lat 70-tych. Wtedy to poznali się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej jako młodzi asystenci w zespole Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, kierowanym przez Prof. Kazimierza Wejcherta.

Najstarszy wspólnie zaprojektowany, znaczący obiekt to pierwszy zrealizowany w Polsce McDonald’s (1992) – na tzw. Ścianie Wschodniej w Warszawie.

Kolejny warszawski temat, kontynuowany od 1992 roku to zespół budynków biurowo – usługowych Atrium Business Centre. Cały kompleks projektowany był we współpracy ze szwedzkim architektem Derekiem Fraserem z firmy Skanska Teknik. Składa się on z czterech budynków, każdy po prawie 20.000 m2 pow. użytkowej, zrealizowanych po zachodniej stronie Al. Jana Pawła II.

Obiekty utrzymane w klimacie futurystycznego konstruktywizmu składają się z prostych, naprzemian kamiennych i szklanych brył.

Perforowane biurowymi oknami kamienne ściany to na przemian polerowany i palony jasnoróżowy włoski granit Balmoral.

Mimo podobnej funkcji i identycznych materiałów budynki różnią się między sobą. Atrium A posiada masywną, otwartą przestrzeń wewnętrzną – na którą wychodzą wejścia usług zlokalizowanych w parterach.

Atrium Tower to jedyny w tym zespole akcent pionowy z wielką szklaną łupiną od strony ul. Krochmalnej.

Atrium Plaza tworzy narożnik z ul. Elektoralną. Posiada również wewnętrzną przestrzeń przeciętą mostkiem na wys. 4 kondygnacji.

Atrium Centrum kończy galerię form, posiada dwie duże wewnętrzne przestrzenie „atrialne”.

Całość zespołu tworzy w miarę jednolitą przestrzeń uliczną, nadając ciągowi ulicznemu al. Jana Pawła II prawdziwie wielkomiejski charakter.

Architektura zespołu jest tradycyjna; celowo nawiązuje do klasycyzujących form socrealistycznej zabudowy zrealizowanej na północ – gzymsy, kolumny, pilastry, łuki szklane i kamienne (początek lat 50-tych).

Po drugiej stronie ul. Grzybowskiej, w ciągu Al. Jana Pawła II znajduje się zrealizowany w 2003 roku, we współpracy z Johnem Portmanem z Atlanty hotel Westin. Zgodnie z zasadą iż każdy hotel w sieci „Westin” – powinien wyróżniać się z otoczenia charakterystycznym akcentem architektonicznym, obiekt zaprojektowano w formie dwóch skrzydeł spiętych wysoką, przeszkloną tubą. Tuba – szczególnie atrakcyjna wieczorem- będzie zawierać zespół panoramicznych wind hotelowych, które także będą przeszklone.

W efekcie uzyskano piękną grę ruchu i światła nie tylko w parterze (przeszklone partie elewacji od Al.Jana Pawła II i Grzybowskiej) ale i w pionie. Jest to także kontynuacja zasad kształtowania budynków Atrium Business Centre z ich atriami i przeszklonymi windami. Dodatkowo szklana tuba stała się specyficzną dominantą, w układzie całego zespołu Atrium.

Następnym znaczącym obiektem w rozwoju firmy (po zespole Atrium, którego Westin jest póżniejszą „kontynuacją”) była centrala Banku Gospodarki Żywnościowej przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie. Ten zrealizowany w 1998 roku obiekt zdobył nagrodę Budowa Roku 1998 (w konkursie PZiTB). Główną trudnością było adaptowanie istniejącej konstrukcji budynku 4 kondygnacyjnego o długości ok.180 m. po dawnych zakładach Kasprzaka – do potrzeb super nowoczesnego obiektu – centrali wielkiego banku. Dobudowano trzy nowe kondygnacje w lekkiej konstrukcji stalowej. Całość obłożono szklano – aluminiowo – kamienną (verde eucalipto) elewacją. Obiekt wieńczy charakterystyczny element kojarzony najczęściej z masztem luksusowego okrętu. Projekt powstał we współpracy z Mostostalem Projekt.

W tej samej okolicy, właściwie tuż obok, przy ul. Skierniewickiej 10a – znajduje się Biurowiec „Renaissance Tower” obecnie  siedziba PTK-CENTERTEL przy Skierniewickiej 10a w Warszawie. Zgodnie z koncepcją główny budynek biurowy ustawiony został dłuższą osią w kierunku wschód-zachód – równolegle do ulicy Kasprzaka , tak aby sprawiał wrażenie, że stoi przy tej głównej arterii. Będzie on dobrze widoczny w przerwie między budynkiem Teatru na Woli, a budynkiem biurowym Ericssona. W północnej części działki zlokalizowano niezależny parking trzy-poziomowy na 193 samochody. Główny budynek składa się z prostokątnego trzonu; masywnego – obłożonego ceramiką oraz z „przekręconej” części środkowej (szklano – aluminiowego „ryzalitu” wystającego w górę na 6 – 9 m (ze skosem)). Narożniki obiektu są „lekkie” aluminiowo – szklane. Dwu kondygnacyjny cokół budynku to kamień granit z dużymi oknami – witrynami w parterze (z żaluzjami). Wejście główne jest umieszczone asymetrycznie, tak aby było widoczne z ulicy Kasprzaka . Nad wejściem w kształcie kamiennej ramy – lekki szklany daszek.

Istotnym elementem centralnego aluminiowo-szklanego ryzalitu są pionowe pasy z Alucobondu wpinane na zatrzaski w słupki ściany słupowo-ryglowej. W południowo-wschodnim narożniku w parterze wykonano podcienie z ewentualnym wejściem do lokalu użytkowego w parterze.

Kolejnym znaczącym obiektem zespołu Kazimierski i Ryba była siedziba firmy „Mostostal” przy ul. Konstruktorskiej 11. Obiekt ten zdobył nagrodę Budowa Roku 1999 (konkurs PZiTB). Ten biurowy budynek zaprojektowany został jako budynek przede wszystkim funkcjonalny, ale i atrakcyjny w formie. Budynek w rzutach formują dwie przenikające się bryły w kształcie litery „L” z przesunięciem na kolejnych kondygnacjach o 6 o względem siebie .

Przekręcenie części konstrukcji o te kilka stopni dało silny efekt plastyczny dynamiki ruchu i pogłębiło modernistyczny rytm elewacji.

Fragmenty elewacji zostały dodatkowo wyróżnione materiałowo: panele szkła na „przekręconych” fragmentach a na bryle podstawowej – fasada z Alucobondu z tradycyjnymi otworami okiennymi.

Takie zróżnicowanie elewacji dało bardzo ciekawy efekt – urozmaicając spokojną z założenia podstawową bryłę budynku; jednak było bardzo trudne w realizacji: uskoki elewacji wytworzyły mini tarasiki, detale zanikających balustrad, pojawiła się konieczność misternego rozwiązania odwodnienia tych „poprzesuwanych” fragmentów elewacji – w efekcie wykonanie tak skomplikowanych detali stało się nie lada wyzwaniem.

Dziesiątki nietypowych detali i indywidualnych rozwiązań elewacyjnych wymagało precyzyjnego wykonawstwa stało się technicznym majstersztykiem.

Trochę później powstał niewielki budynek biurowy dla Elektrowni Szczytowo-Pompowych SA przy ul. Ogrodowa 59a w Warszawie.

Budynek swoją formą (podwórka – atrium) i gabarytami nawiązuje do kamienic z przed II wojny światowej, z których dwie na końcu ul. Ogrodowej (przy ul. Towarowej) – ocalały (d. Kercelak). Powierzchnia zabudowana jest równa powierzchni działki, z racji „plombowego” charakteru inwestycji. Jedyny możliwy wjazd na działkę jest od ul. Ogrodowej przez przejazd „bramowy”.

Zupełnie innym aspektem działalności są obiekty sportowe (w których realizacji biuro specjalizuje się właściwie od początku). Zrealizowaliśmy kilkanaście obiektów tego typu z których najważniejsze to:

- zrealizowany jeszcze w latach 80-tych Stadion w Latakii (A.Ryba z zespołem) na 100 tys. widzów

- zespół rekreacyjno – basenowy dla Centralnego Ośrodka Sportu – w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu – wspaniale wpisany w dębowy las i wzgórze nad jeziorem,

- basen „Orka” z garażem podziemnym dla Skanska Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Grzybowskiej – na terenie szkoły podstawowej

-nowy budynek Torwaru przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie

- rozbudowa ośrodka „SOLEC” w Warszawie – sale do squasha, kręgielnia – bocce

Biuro zajmuje się również planowaniem miejscowym. Tomasz Kazimierski i Andrzej Ryba posiadają uprawnienia urbanistyczne, ponadto Tomasz Kazimierski był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Architektury PW, gdzie uczył zasad kompozycji urbanistycznej i zasad planowania przestrzennego.

W 2002 roku biuro wykonało Studium Urbanistyczne ulic Żelaznej, Grzybowskiej, Siedmiogrodzkiej – gdzie m.in. rozwinięto idee „duopolis” – połączenia dwóch metropoli – Warszawy i Łodzi za pomocą szybkiej kolei – stąd w studium założono modernizację i rozbudowę dworca Warszawa Zachodnia, który w przyszłości miałby stać się nie tylko centrum transportu regionalnego, lecz krajowego a nawet centrum połączeń z krajami Unii Europejskiej.

Wola stała się pierwszą warszawską dzielnicą ze studium pokazującym możliwości rozwoju – zakładającym, że Wola ma szansę stać się jednym z naturalnych centrów Warszawy – dzielnicą bankowo – biznesową (której przyczółkiem już w tej chwili jest ul. Kasprzaka, przy której jak grzyby po deszczu w miejsce nieużytecznych, starych hal przemysłowych powstają biurowce – wśród nich Renaissance Tower i siedziba BGŻ autorstwa Biura Projektów Kazimierski i Ryba sp.j.). Studium pokazywało możliwości dalszego rozwoju i wykorzystania bezużytecznych zasobów, jak i stworzenia lub zmodernizowania istniejących połączeń komunikacyjnych. Studium obejmowało analizy historyczne, planistyczne i funkcjonalne. Zwieńczeniem całego trwającego prawie pół roku procesu był zestaw kilkunastu plansz i 10 minutowy film, pokazujący trójwymiarowy model, tego co mogłoby powstać, jeśli wykorzystać dostępne możliwości.

 

Realizacje chronologicznie:

1992

- McDonald’s – pierwszy w Polsce – ul. Marszałkowska 126/134

1993

- odbudowa i adaptacja “Pałacu Marysieńki” w Gniewie – hotel 160 łóżek – zrealizowany 1993

1996

Supermarket HIT – ul. Stalowa, Warszawa – 14.700 m2

- kryte lodowisko TORWAR II – ul.Łazienkowska 6, Warszawa

1998

Supermarket HIT – Ursynów, Warszawa 16.500m2

- budynek biurowy BTA – ul.Rzymowskiego 34, Warszawa – ok. 10.000 m2 – I nagroda Ministra Budownictwa

- Centrala banku BGŻ przy ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa – 24.000 m2

1999

- biurowiec dla „Mostostal S.A.” – ul. Konstruktorska, Warszawa, ca 9.000m2

2000

- Centrum Dystrybucyjne „Żerań Park” – Annopol, Warszawa – 50.000 m2

- biurowiec Renaissance Tower, ul. Skierniewicka 10a, Warszawa – ca 18.000m2

- kryta pływalnia dla Centralnego Ośrodka Sportu – w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, 5315 m2

2001

- hotel „WESTIN”  przy ul. Jana Pawła II 21, Warszawie  – ok. 24.000m2, 22 kond. Nadziemne – 352 pokoje

- kryty Basen „Orka” z garażem podziemnym dla Skanska Polska Sp. z o.o. – ul. Grzybowska 35, Warszawa

2002

- Studium Urbanistyczne ulic Żelaznej, Grzybowskiej, Siedmiogrodzkiej

- budynek mieszkalny wielorodzinny – ul. Wilanowska 105, Warszawa – ok. 10000 m2 powierzchni użytkowej- 7 kondygnacji nadziemnych

- siedziba Elektrowni Szczytowo-Pompowych, ul. Ogrodowa 59A, Warszawie – ca 9.000m2

- zespół Atrium Business Center dla SKANSKA TEKNIK AB – Jana Pawła II 23,25,27,29, Warszawa – łącznie  80.000 m2 pow. Użytkowej – realizacja 1994-2002

2003

- sieć sklepów LIDL (4 obiekty) – ul. Conrada, Powstańców Śląskich, Sokratesa, Budowlana

2006

- adaptacja budynku biurowego na siedzibę Sądu Okręgowego, Marszałkowska 82, Warszawa

2007

- hotel Hilton – ul. Grzybowska, Warszawa – 29100m2 – 314 pokoi, pow.użytkowej

- budynek biurowo-usługowo-mieszkalny – ul.Generała Maczka – ok. 11000 m2 powierzchni użytkowej – 9 kondygnacji nadziemnych

- zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ul. Drawska, Warszawa – ok. 10000 m2 powierzchni użytkowej – 4/5 kondygnacji nadziemnych

2008

- budynek wielorodzinny – ul. Pory – ok. 10000 m2 powierzchni użytkowej – 11 kondygnacji nadziemnych

- siedziba Canal+ – Al.Sikorskiego / Pory, Warszawa – ok. 6800 m2 powierzchni użytkowej- 7 kondygnacji nadziemnych

2009

- zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Kamea Konstancin”– Konstancin, ul. Długa – ok. 7000 m2 powierzchni użytkowej – 4 kondygnacji nadziemnych

- budynek biurowy – Deloitte House – Al.Jana Pawła II 19 – 20 tys. m2 powierzchni, 14 kondygnacji nadziemnych. Jest pierwszym w Polsce budynkiem, który otrzymał od Komisji Europejskiej certyfikat GreenBuilding

2010

- bud. mieszkalny wielorodzinny – ul. Fabryczna, Warszawa – ok. 4600 m2 powierzchni użytkowej- 7 kondygnacji nadziemnych

- Centrum Konferencyjne „Warszawianka” – Jachranka – budowa JachtClubu (1060 m2)

- zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Trzy Korony” dla BRELokum- Zaborowska, Kluczborska, Grodkowska – ok. m2 powierzchni użytkowej – 7 kondygnacji nadziemnych – 292 mieszkania

- budynek biurowy – ul. Jutrzenki, Warszawa – siedziba firmy UNIQUA – ok. 6400 m2 powierzchni- użytkowej – 7 kondygnacji nadziemnych

- budynek biurowy – ul. Pawia, Warszawa dla Optimum Invest – ok. 2700 m2 powierzchni – 6 kondygnacji nadziemnych – pozwolenie na budowę 2010

- budynek biurowy – ul. Dzielna, Warszawa dla Optimum Invest – ok.12700 m2 powierzchni – 6 kondygnacji nadziemnych – pozwolenie na budowę 2010

- budynek biurowy BTD – Al. Niepodległości 18, Warszawa – ok. 6500 m2 powierzchni użytkowej – 11 kondygnacji nadziemnych

2011

- bud. mieszkalny wielorodzinny – ul. Puławska 111a dla ECC RiverView, Warszawa – ok. 10000 m2 powierzchni użytkowej – 7 kondygnacji nadziemnych

2012

- Centrum Konferencyjne „Warszawianka” – Jachranka – w ramach projektu: rozbudowa istniejącej części hotelowej  (1470 m2), budowa centrum konferencyjnego (17000 m2)

- Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk – Sokołowska 29/37, Warszawa

2013

2014

- budynek biurowy BTE – Al. Niepodległości, Warszawa – 7 kondygnacji nadziemnych – pozwolenie na budowę 2014

- hotel Double Tree by Hilton – Wawer – ok. 37000 m2 powierzchni całkowitej – 360 pokoi hotelowych

budynek biurowy „Atrium 1″ – Al. Jana Pawła II 17, Warszawa

budynek biurowy – Spokojna 5, Warszawa dla Portico-Spokojna – 4  kondygnacje nadziemne, ok. 3000m2 pow. użytkowej

- budynek biurowy – Puławska 111B, Warszawa (siedziba Banku Pocztowego) – 8 kondygnacji – pow. użytkowa 3860m2

- budynek biurowy Czerniakowska II – ul. Czerniakowska 102, Warszawa – ok. 10000 m2 powierzchni użytkowej- ul. Czerniakowska – 5 kondygnacji nadziemnych

- Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk- budynek nowych technologii I – przebudowa i rozbudowa – Al. Prymasa Tysiąclecia 98, Warszawa

- Parki Innowacyjny Państwowej Akademii Nauk w Celestynowie